Sponsored by:

Mouser Electronics logo.

Predstavitev študentskega tekmovanja “Merjenje zelenega prehoda z Red Pitayo” – 3. skupina

Loading Events

Predstavitev študentskega tekmovanja “Merjenje zelenega prehoda z Red Pitayo” študentom na vajah. Maribor, Slovenia, Slovenia

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top