IEEE Women in Engineering

Plan ravnopravnosti spolova Fakulteta elektrotehnike i računarstva

Virtual: https://events.vtools.ieee.org/m/289675

(https://www.fer.unizg.hr/) (FER) jedna je od prvih visokoškolskih ustanova u Republici Hrvatskoj čije je Fakultetsko vijeće usvojilo plan ravnopravnosti spolova. Plan je izrađen u sklopu projekta (https://caliper-project.eu/) (Obzor 2020). Izradi je prethodila provedba procjene institucionalnog stanja ravnopravnosti spolova. Dobiveni rezultati iskorišteni su za osmišljavanje niza mjera prilagođenih FER-u. Neke od usvojenih mjera poboljšavaju i unapređuju postojeće …

IEEE WIE
X
X